translations.contactInfo
De Populier 12
6021 NC Budel

+31 (0)495 79 40 64
info@ehbocranendonck.nl

Postadres

Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering 2019

impression image

Op woensdag 17 april 2019 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens deze vergadering kwamen voor de pauze de "serieuze" zaken aan bod, zoals het verslag en de begroting van de penningmeester en de bestuursverkiezing. Dit jaar was voorzitter Roel Dijk aftredend en herkiesbaar. Na het tellen van de stembriefjes kon vastgesteld worden dat Roel met grote meerderheid van de stemmen herkozen is voor 3 jaar.

Na de pauze waren de feestelijkheden aan de beurt. Hiervoor werd wethouder Marcel Lemmen welkom geheten. hij heeft aan de 8 geslaagden van de cursus 2018-2019 het diploma en bij behorend speldje uitgereikt. Daarna waren de jubilarissen aan de beurt, zij kregen van de wethouder het speldje uitgereikt en van de vereniging een attentie en een bloemetje. Dit jaar waren er 8 jubilarissen.

Niek Goijens werd bedankt voor zijn inzet voor de evenementencommissie.

mainImage mainImage
content-image-sub content-image-sub

Meer weten over EHBO Cranendonck?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen

Anneloes Duisters
Secretaris

Vragen? Bel gerust! +31 (0)495 79 40 64