translations.contactInfo
De Populier 12
6021 NC Budel

+31 (0)495 79 40 64
info@ehbocranendonck.nl

Postadres

Privacyverklaring

Privacyverklaring EHBO Vereniging Cranendonck

Inleiding

Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels. 

Dit privacystatement is bestemd voor al onze leden ongeacht of wij een overeenkomst hebben of klanten die van onze diensten of de website gebruik maken. Omdat wij in de zorgverlening actief zijn, gaan wij extra zorgvuldig met persoonsgegevens om.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.  

EHBO Vereniging Cranendonck kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Vereniging en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website heeft verstrekt. 

EHBO Vereniging Cranendonck kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw telefoonnummer, Uw e-mailadres, Uw IP-adres, persoonsgegevens verstrekt voor EHBO-Hulpverlening en of cursus.

Om ervoor te zorgen dat wij u een juiste factuur toesturen, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Wij bewaren deze factuurgegevens zolang het nodig is.
Voor bepaalde financiële gegevens geldt een fiscale bewaartermijn van zeven jaar na het einde van de overeenkomst. Daarna vernietigen wij deze persoonsgegevens niet totdat de factuur is betaald en in geval van een procedure voor de duur van deze procedure.

EHBO Vereniging Cranendonck verwerkt uw persoonsgegevens ook om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan EHBO Vereniging Cranendonck uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans bestaande uit EHBO.

Daarnaast verzamelen wij ook persoonsgegevens van de leden.

EHBO Vereniging Cranendonck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen terealiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan nodig bewaard indien er geen overeenkomst met u ontstaat.

Wij bewaren persoonsgegevens zolang leden verbonden zijn aan onze Vereniging en/of het noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren voor het eventueel afwikkelen van het lidmaatschap en alle daaraan verbonden verbintenissen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens bewaren zolang het   het nodig is om de overeenkomst met niet leden uit te voeren tot maximaal vijf jaar daarna.

EHBO Vereniging Cranendonck verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij het bezoek van de website van EHBO Vereniging Cranendonck worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

EHBO Vereniging Cranendonck gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

EHBO Vereniging Cranendonck maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van EHBO Vereniging Cranendonck bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan EHBO Vereniging Cranendonck te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EHBO Vereniging Cranendonck heeft hier geen invloed op. EHBO Vereniging Cranendonck heeft Google geen toestemming gegeven om deze informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@ehbocranendonck.nl. EHBO Vereniging Cranendonck zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

EHBO Vereniging Cranendonck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EHBO Vereniging Cranendonck maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EHBO Vereniging Cranendonck verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via secretaris@ehbocranendonck.nl.

Buttons website

Indien u gebruik maakt van buttons op de website dan geeft u toestemming om u te benaderen. Wij hebben daarbij dan een gerechtvaardigd belang. Hiervoor gebruiken wij uw naam,  telefoonnummer en e-mailadres. Uw emailadres gebruiken we indien we u telefonisch niet kunnen bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegegevens totdat uw verzoek is afgewikkeld en tot 6 maanden daarna voor het geval u naderhand nog meer vragen heeft zodat wij uw informatie er dan meteen bij kunnen pakken.  

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. De cookies op onze website gebruiken we alleen om onze website beter te laten functioneren. U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

We verstrekken geen gegevens aan derden voor marketingdoelen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

1. uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
2. inzage in uw persoonsgegevens;
3. corrigeren van terechte fouten;
4. verwijderen van verouderde gegevens;
5. intrekken van toestemming;
6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Een lid kan overigens altijd zijn of haar eigen gegevens aanpassen in het ledenportaal.

Hoe kan ik dit dan doen?

U kunt een verzoek zoals hierboven bedoeld heel eenvoudig bij ons indienen.

Diversen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten de EER. 
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.  
 

Contactgegevens:

EHBO Vereniging Cranendonck

de Populier 12

6021 NC Budel.

Inschrijving Handelsregister KvK: 71005366

Telefoon: 0495-794064

E-mailadres: secretaris@ehbocranendonck.nl

www.ehbocranendonck.nl

Meer weten over EHBO Cranendonck?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen

Anneloes Duisters
Secretaris

Vragen? Bel gerust! +31 (0)495 79 40 64